Mesologisch onderzoek

Na het maken van een afspraak krijgt de patiënt een vragenlijst thuis gestuurd. Hierin wordt gevraagd naar de klacht(en), medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, etc. Deze vragenlijst vormt reeds een deel anamnese, met als voordeel, dat de patiënt in alle rust thuis verschillende aspecten van de klachten kan overdenken en bovenal nauwgezet de medische voorgeschiedenis kan beschrijven. De vragenlijst vormt de leidraad voor het eerste gesprek.

Anamnese

De vragenlijst wordt besproken en aanvullende vragen worden gesteld. Systematische vragen naar de klachten, omstandigheden en voorgeschiedenis. Een groot deel is gericht op uitsluitingdiagnostiek, om typerende zaken vast te stellen, die buiten de beroepscompetentie van de mesoloog vallen. Zo nodig wordt doorverwezen naar een arts of een specialist in de complementaire zorg.

Lichamelijk onderzoek

Een verfijnd palpatoir onderzoek op het vlak van het bewegingsapparaat (Gewrichten, wervelkolom) en de inwendige organen. De mesoloog is hier gedegen in geschoold, zowel in het vaststellen van de gezonde beweeglijkheid van structuren als in het vaststellen van abnormaliteiten, waarvoor verwijzing noodzakelijk is. Het lichamelijk onderzoek verschaft informatie over de status-quo van de structuur van de mens, als uitdrukking van de functie.

Pols– en tong diagnostiek

Pols- en tongdiagnostiek volgens geïntegreerde Oosterse geneeskunde (de traditionele Chinese geneeswijzen en de Ayurveda). De pols vertelt ons hoe verschillende orgaansystemen met elkaar samenwerken. De tong weerspiegelt veel van de processen in het maag-darmkanaal.


Electro-Fysiologische-Diagnostiek

Een door de Mesologie sterk verbeterde weerstandsmeting van acupunctuurpunten1, die bij dysfunctie veranderingen in meetwaarde laten zien. Al negen universiteiten hebben de diagnostische mogelijkheden van deze methode aangetoond2. Met dit onderzoek worden door middel van een specifieke meetmethode3, functies en dysfuncties in kaart gebracht en vervolgens in logische samenhang gebracht.