Veiligheid

Anamnese en specifieke testen spelen een belangrijke rol in de veiligheid van een mesologische behandeling. Een mesoloog heeft naast een zeer gedegen kennis van anatomie, fysiologie en pathologie ook een goede kennis en ervaring in uitsluitingdiagnostiek. Bij twijfel zal altijd verwezen worden naar huisarts of specialist.

Wij vragen elke (para)medicus die verwijst naar een mesoloog daarvoor het Nederland Register voor Mesologie te raadplegen. De hier geregistreerde Mesologen hebben de minimaal 5-jarige opleiding tot mesoloog afgerond. Op Mesologen is klacht- en tuchtrecht van toepassing. Daarnaast worden eisen gesteld aan bijscholing en praktijkvoering.

Opleiding en kwaliteit

Mesologie wordt sinds 1991 gedoceerd aan de Academie voor Mesologie, een 5 tot 6 jarige beroepsopleiding, waarbij naast het aanbrengen van een gedegen theoretische kennis ruim aandacht is voor praktijk en practicum. Zie verder: www.academie-mesologie.nl

Beschermd beroep

Mesologie® is een beschermd beroep, waartoe zij haar naam en reglementen heeft gedeponeerd. Dit is een uitvloeisel van de wet BIG¹, die de titel en tuchtspraak voor art 3 en art 34 beroepen reguleert. De zogenaamde vrije beroepen zijn gehouden hun eigen reglementen betreffende klacht, tucht, profiel en titel te reguleren. De titelbescherming van Mesologie vormt een kwaliteitswaarborg voor patiënt en therapeut. Haar organisatie en reglementen zijn als hoogste gewaardeerd, o.a. door de consumentenbond in haar onderzoeken naar de kwaliteit van beroepsorganisaties in de alternatieve zorg².

1. Bersee, Ir. A.P.M., Pluimakers, Mr. W.H.M.A., De wet BIG, Lelystadt, Koninklijke Vermande, 1998.
2. Boers, drs I, beroepsorganisaties alternatieve/additieve gezondheidszorg, Consumentenbond in opdracht van Ministerie van VWS, 198, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005