Opleiding tot mesoloog

De Mesoloog is opgeleid op het gebied van:

  • Medische wetenschap (anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie, biochemie)
  • Mesologie als integratie van medisch wetenschappelijke kennis met kennis uit complementaire geneeswijzen.
  • Onderzoek: lichamelijk onderzoek, Electro-Fysiologische-Diagnostiek (meting), pols- en tongonderzoek.
  • Therapie: homeopathie, kruidenleer, orthomoleculaire geneeskunde en voedingsleer
  • Filosofie en psychologie

De studie Mesologie is een vijfjarige beroepsopleiding*. Mesologie® is als beroep beschermd en de uitoefening is aan vele ethische en beroepsinhoudelijke reglementen gebonden.

De overheid erkent de reguliere beroepen in de gezondheidszorg (wet BIG 1997). Voor deze beroepen is de opleiding en de titel beschermd. De beroepen in de complementaire geneeswijzen dienen dit zelf te regelen. Mesologie heeft daartoe haar titel en haar reglementen, incl. opleiding beschermd ®.
Hierdoor bent u zeker van de kwaliteit van iedere mesoloog.
De in de praktijk werkzame mesoloog is bovendien geregistreerd bij het Register voor Mesologie, waardoor hij gehouden is aan alle reglementen en bij- en nascholing.

Mesologie kan alleen worden beoefend door hoog gekwalificeerde Mesologen, zowel de naam als de kwaliteitseisen zijn beschermd.

* Exclusief de vooropleiding in gezondheidszorg.

Zie verder: www.academiemesologie.nl