De mesologische therapie

De therapie is gericht op de zelfregulerende krachten van de mens. De mogelijkheid van het organisme om uit een toestand van ziekte het verloren evenwicht van gezondheid weer te bereiken, schrijven we toe aan zelf genezende krachten, vis mediatrix naturae. Het organisme laat zich in herstel altijd helpen, vooropgesteld dat men zijn individuele functioneren verstaat. Dit vraagt om een totale benaderingswijze.

Mesologie beschikt daartoe over meerdere therapeutische maatregelen, zoals:

Fytotherapie (kruidenleer).

Mesologie gebruikt kruiden (Europese en Indiase) om bepaalde processen in het lichaam direct te beïnvloeden.

Orthomoleculaire geneeskunde (vitaminen, mineralen).

Wanneer er tekorten zijn ontstaan, door voeding, door ziekte, door verhoogd verbruik, zullen deze tekorten aangevuld dienen te worden.

Homeopathie

Homeopathie wordt binnen Mesologie gebruikt om bepaalde reacties en de zelfgenezing te prikkelen.
Dit gebeurt zowel op lichamelijk, als op psychisch en geestelijk gebied.

Voedingsleer

‘Niet dweilen met de kraan open’ luidt het devies en daarom wordt vaak een aanpassing van het voedingspatroon aanbevolen en tips voor levensgewoonten.

De grenzen van de therapie liggen bij acute en levensbedreigende aandoeningen, hier werkt de mesoloog nauw samen met de reguliere geneeskunde.

Het resultaat c.q. effect van de therapie wordt afgemeten aan de hand van het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn (World Health Organisation, WHO). Dit gebeurt aan de hand van de definitie van de WHO in 1948: ‘gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken’. Dat wil zeggen dat Mesologie streeft naar een optimaal functioneren van de mens binnen zijn eigen individuele evenwicht.