Mesologie

Een brug tussen reguliere- en natuurgerichte gezondheid

De meeste mensen zal de term mesologie onbekend in de oren klinken. Dit relatief nieuwe begrip komt dan ook niet voor in de Dikke van Dale, noch in enig woordenboek der geneeskunde. Mesologie is een concept van geneeskunde waarin regulier-medische kennis op effectieve wijze wordt geïntegreerd met kennis uit de complementaire geneeswijzen. Dit zowel in onderzoek als in de behandeling van vooral chronische aandoeningen.

Meso betekent 'midden'. De mesologie plaatst zich tussen wetenschap en empirie, dat wil zeggen ongeveer in het midden tussen reguliere en alternatieve (natuurgerichte) gezondheidszorg. Deze functionele vorm van geneeskunde maakt evengoed gebruik van de reguliere geneeskunde als van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG), Ayurveda, homeopathie, fytotherapie, ortho-moleculaire geneeskunst en voedingsleer. Tevens is een rol weggelegd voor psychologie en filosofie.

Het mesoderm

Het woord mesologie heeft alles te maken met het mesoderm: het bindweefsel. Zo'n 60 procent van het lichaam bestaat uit bindweefsel. Het vormt een communicatienetwerk, gericht op de handhaving van het inwendige evenwicht (homeostase) en de aanpassing van het organisme. In de mesologie wordt de oorzaak van een klacht of ziekte gezocht in de reactie van het organisme op omgevingsstressoren.

De prikkels (sociale- en psychische factoren, voeding, etc.) komen het organisme binnen via het ectoderm, onze buitenste beschermlaag zoals bijv. huid en slijmvliezen. De reactie vindt plaats in het mesoderm en kan zich uiten in functie (normale reactie) of disfunctie (abnormale reactie). De diagnostiek en therapie zijn gericht op deze reactie in het mesoderm.

Uitgangspunten

De mesologie is gebaseerd op een drietal fundamentele principes:
  • Het menselijke organisme is een functionele eenheid. Er is voortdurend wisselwerking tussen een mens en zijn omgeving. De mens reageert op die omgevingsfactoren (zoals bijv. voeding, lucht, prikkels, etc.) als een eenheid en op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en existentieel.
  • Er is altijd samenhang tussen functie en disfunctie. Een reactie van het organisme uit zich in symptomatische veranderingen, in functie of disfunctie. Door de samenhang tussen functie en disfunctie vast te stellen is de diepere oorzaak te herleiden.
  • Het menselijk organisme bezit zelfregulerende krachten. De mens is van nature in staat zich aan te passen aan veranderingen in zijn omgeving. Natuurlijke krachten herstellen het dynamische evenwicht en stimuleren of herstellen de gezondheid.  


Nadruk op diagnostiek

Op de academie voor Mesologie, een vierjarige beroepsopleiding tot mesoloog, ligt de nadruk op het diagnos-ticeren. Het uitgangspunt is immers, dat een diagnose des te betrouwbaarder is, wanneer daarbij verschillende zienswijzen zijn gebruikt. De mesoloog kijkt als het ware met verschillende brillen naar het klachtenbeeld van de patiënt. Om te bepalen waar de symptomen van een patiënt vandaan komen, kan bijvoorbeeld een röntgenfoto worden gemaakt (regulier), maar worden ook de polsen gevoeld (TCG). Zo moet de diagnostiek van de Chinese geneeskunde gelijk zijn aan de westerse fysiologische interpretatie. De symptomatische reflexzones moeten overeenstemmen met de pathologische bevindingen. De psyche vindt haar weerslag in het lichaam, de energetica vindt haar transparantie in de biochemie, etc.

Mesologie integreert de diagnostische resultaten van verschillende geneeskundige zienswijzen en brengt deze met elkaar in verband. De resultaten van deze verschillende zienswijzen moeten de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gestelde diagnose versterken: alleen dan is er sprake van transparantie van het diagnostisch systeem. Deze transparantie wordt in de mesologie systeemtransparantie genoemd.

Toetsbare diagnose

Juist door deze combinatie van reguliere en natuurgerichte technieken ontstaat een diagnose die controleerbaar is, door bijvoorbeeld regulier (lees: wetenschappelijk) onderzoek, mits de parameters van onderzoek gelijk worden gesteld. Hiermee bereikt de mesologie een unieke status in de hedendaagse gezondheidszorg: er ontstaat een mogelijkheid tot communicatie en wederzijdse controle tussen de verschillende vormen van geneeskunde. Dit is de basis van een goede samenwerking.

Het beroep mesoloog

Een mesoloog streeft naar een nauwe samenwerking met het reguliere circuit. Ook is het de intentie dat de patiënt zijn klachtenbeeld en de daarbij passende therapie leert begrijpen.

Het beroep mesoloog is multidisciplinair met een diagnostisch, een therapeutisch en een verwijzend karakter. De beroepsgroep kan als (thuis)basis in de complementaire gezondheidszorg opereren.

Terwijl de reguliere huisartsgeneeskunde zich vooral richt op acute klachten, is de mesologie bij uitstek geschikt voor chronische klachten. De mesoloog kan op het gebied van diagnostiek en therapie volledig zelfstandig handelen. Hij zal eerst de oorsprong van de klacht diagnosticeren en vervolgens een passende therapie bij de klacht zoeken.

Electro Fysiologische Diagnostiek

In de mesologie wordt gebruik gemaakt van Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD). Hierbij wordt de elektrische weerstand van bepaalde punten in de huid gemeten. Elk punt staat in directe relatie tot een orgaan of een deel van een orgaan. Bij functiestoornissen in een orgaan zal de weerstand van het bijbehorende punt afwijken van de normaalwaarde. Van belang hierbij zijn de uitgebreide differentiaaldiagnostiek en testmogelijkheden. Zo kan onder andere de effectiviteit van de medicatie getest worden.

Regulier en natuurgericht

De reguliere geneeskunde houdt zich vooral bezig met de celverandering (cytologie, histologie) en haar besturing (zenuwstelsel en hormonen). Zij probeert hier op in te grijpen door de besturing te beïnvloeden (medicijnen) en de veranderde cellen of de symptomen daarvan te bestrijden (chirurgie, medicijnen).

De mesologie richt zich meer op de omgeving van de cel en integreert deze in het geheel van menselijke functies zoals voeding, energetici en psyche. Zoals de mens alleen kan functioneren in zijn omgeving, kan ook de cel pas functioneren in een evenwichtige omgeving.

De mesoloog heeft een brede kennis nodig van reguliere en complementaire geneeswijzen. Grondige kennis van de anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie en interne geneeskunde is nodig voor een wetenschappelijke basis. Deze kennis is tevens noodzakelijk voor het herkennen van bijwerkingen van medicijnen, en samen te werken met reguliere artsen en naar hen te kunnen doorverwijzen. De uitgebreide kennis van complementaire therapieën komt vooral van pas bij het bestrijden van de achterliggende oorzaak van de klachten. Denk aan voedingsadviezen en aanwijzingen voor een gezonde leefwijze.


Opleiding

Er zijn ongeveer 60 afgestudeerde mesologen in Nederland en nog eens 85 zijn momenteel in opleiding. Sinds 1990 is een vierjarige deeltijdopleiding mogelijk aan de Academie voor Mesologie te Amsterdam. Er zijn regel-matig voorlichtingsdagen, open dagen of meeloopdagen. De eerstvolgende open dagen zijn op 26 april en 30 augustus 2003.

In Duitsland (Stuttgard) kunnen sinds 2000 zogenoemde heilpraktikers de vierjarige deeltijdopleiding tot mesoloog volgen. Deze opleiding telt momenteel 40 studenten.

Meer informatie op de website:
www.integraalmedischcentrum.nl
www.mesologie.nl
Integraal Medisch Centrum
Hugo de Grootkade 30-38
1052 LT Amsterdam
Telefoon: 020-6827788