Het concept Mesologie, het reguliere alternatief

Mesologie kent verschillende uitgangspunten:

Waarom Mesologie?

Omdat wij, dankzij een gedegen beroepsopleiding, weten waarom!

1. Het menselijke organisme streeft ernaar als eenheid te functioneren, in overeenstemming met zijn basisconstitutie.
Naar zijn uiterlijk ontwikkelt het menselijke organisme een in zichzelf gesloten totaliteit, vaak vergeleken met een machine. Functioneel gezien is dit echter een Open systeem, continu in wisselwerking met de omgeving. Deze wisselwerking is niet van directe aard, maar zet aan tot processen, die al in het organisme aanwezig zijn en altijd afhankelijk van de constitutie van het organisme verlopen. Met andere woorden er is een functioneren in overeenstemming met zijn basisconstitutie. Met de bevruchting (conceptie) is een zygote ontstaan, de oorsprong van een Nieuw individu. Een individu dat zich individueel ontwikkelt en zijn eigen unieke kenmerken heeft.

2. De reactie van de functionele eenheid uit zich in verschillende dimensies.
Het menselijk organisme is geen statisch schepsel, dat in zijn structuur en functie onveranderlijk is. In het dynamische organisme ontstaan processen die het behoud van de structuur dienen. De uitdrukking van deze processen zijn de uitdrukking van het wezen, het individu. Het individu is ondeelbaar en zal zich in verschillende dimensies uiten, zoals voor te stellen als kleurschaduwen van de Vitriviusman. Iedere kleur weerspiegelt een ander aspect van het bestaan. De uitdrukkingen van het bestaan kunnen we analyseren met verschillende wetenschappen, zoals fysiologie, psychologie, sociologie, filosofie, etc. Deze vormen de brillen waarmee we kunnen kijken naar het spectrum van dezelfde totaliteit: de mens.

3. Een gezonde reactie bevindt zich binnen de grenzen van de individuele basisconstitutie.Ieder organisme streeft naar de optimale aanpassing aan zijn milieu interieur, van de eenvoudige prokaryoten tot de complexer georganiseerde lichamen. Deze aanpassing is een dynamisch gegeven (Surival of the fittest), binnen de grenzen van zijn eigen mogelijkheden. Er is voortdurend wisselwerking tussen een mens en zijn omgeving. De mens reageert op die omgevingsfactoren (zoals voeding, lucht, hygiëne, psyche, etc.) als eenheid en in alle aspecten van het bestaan: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en existentieel.


De Vitriviusman

De schaduwen weerspiegelen de verschillende dimensies van het mens-zijn.

  • Lichaam
  • Psyche
  • Geest
  • Energie
  • Bestaan