Wat is Mesologie?

Mesologie is een concept van geneeskunde waarin reguliere kennis op effectieve wijze wordt geïntegreerd met kennis uit de complementaire(alternatieve) geneeswijzen in diagnostiek en behandeling van vooral chronische aandoeningen. Tevens is deze geneeswijze gericht op de individuele benadering van de patiënt en op de zelfgenezende kracht van het organisme.

De mens staat in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving. Het contact wordt gevormd door voedsel en lucht (spijsvertering en luchtwegen= entoderm) en ons zenuwstelsel (zintuigen, hersenen en huid= ectoderm). In reactie op dit contact reageert de mens in functie (fysiologisch) en disfunctie (pathologisch). De reactie vindt plaats in het bindweefsel (mesoderm). Deze reactie manifesteert zich als symptomen. De symptomen uiten zich op verschillende manieren met verschillende kenmerken, hieruit kan een ziektebeeld ontstaan.
 

Vijf aspecten van het bestaan

Het mesologisch concept gaat uit van vijf aspecten van het menselijk bestaan. De mens is meer dan lichaam en psyche en functioneert altijd als een geheel. In de praktijk richt de Mesologie haar aandacht op al deze aspecten zoals het:

Fysiek aspect, het lichamelijk functioneren in al zijn facetten. Emotioneel aspect, gevoelens zoals, vreugde, verdriet, angst, zorgen, teleurstelling, woede, etc. Mentaal aspect, het karakter, de gedachten, de principes, de normen en waarden, het intellect en het ik bewustzijn. Energetische aspect, de metafysica en metapsychica, de verschillende vormen van energie. Existentieel aspect, het hoogste zelfbewustzijn en de eenheid van het zijn.
 

Verschillende onderzoeken

Er bestaan verschillende (onderzoek) methoden om disfuncties vast te stellen. Deze methoden bestaan o.a. uit:

 • Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD). De EFD meet bepaalde punten op de huid, deze bevinden zich voornamelijk op handen en voeten. Elk punt staat in directe relatie met een orgaan of een orgaandeel. De EFD geeft een totaalbeeld van het menselijk functioneren. Bij functiestoornissen in een bepaald orgaan zal de weerstand van het bijbehorende punt afwijken van de normaalwaarde. Hiermede is het dus mogelijk disfuncties op te sporen.
 • Oosterse Geneeskunde, de Traditionele Chinese geneeskunde en Ayurveda. Hiervan wordt voornamelijk de filosofie, de pols-, tongdiagnose en de orgaanfuncties gebruikt.
 • Reguliere Geneeskunde
 • Psychologie en filosofie.


Na het maken van een afspraak krijgt men een vragenlijst toegestuurd. Hierin staan vragen over de klacht(en), medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, leefgewoontes, etc. Deze vragenlijst wordt besproken tijdens het consult.

 • lichamelijk onderzoek, zoals buikorganen, huid, gewrichten, etc.
 • pols- en tongdiagnose volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) en de Ayur Veda (de oudste geneeskunde uit India).
 • EFD op handen en voeten worden 80 tot 100 punten gemeten.
 • de filosofie, diagnostiek en orgaanfuncties van de TCM en de filosofie en diagnostiek van de Ayur Veda.

 

Therapiemogelijkheden

Door de verschillende onderzoeksmethoden transparant te maken worden alle aspecten van de patiënt bij de diagnose en behandeling betrokken. Aan de hand van het totaalbeeld dat uit het onderzoek naar voren komt, worden de middelen uitgezocht en gecontroleerd met de EFD.. De middelen kunnen bestaan uit;

 • Orthomoleculaire producten, dit is het gebruik van vitaminen en mineralen, enzymen en aminozuren.
 • fytotherapie, dit zijn kruiden, zowel de oosterse als de westerse kruiden,
 • homeopathische middelen, zowel lage als hoge potenties,
 • voedingsadviezen kunnen er ook gegeven worden.


Zo nodig wordt er verwezen naar een reguliere arts, osteopaat, psychotherapeut etc. Dit alles wordt met u besproken. Na enige weken vindt er een controle plaats.
Een mesoloog behandelt vooral chronische klachten. Voor acute klachten is in het algemeen de praktijk van de mesoloog niet ingericht. De chronische klachten kunnen b.v. bestaan uit; (langdurige) moeheid, menstruatieproblemen, migraine, hoofdpijn, nek-, schouder- of rugklachten etc. Ook is het mogelijk om een preventieve check-up te laten verrichten, waardoor ernstige klachten mogelijk voorkomen kunnen worden. Voor het maken van afspraken is geen verwijzing van een huisarts noodzakelijk. Er wordt wel geadviseerd om de huisarts of een behandeld specialist op de hoogte te stellen. Er wordt gestreefd naar een goede samenwerking met artsen, specialisten, en/of andere disciplines in de gezondheidszorg.

 

Beroepsopleiding

De mesoloog heeft aan de Academie voor Mesologie een opleiding gevolgd (dit is een opleiding op HBO niveau). Mesologie is een beschermd beroep en de Mesoloog dient zich regelmatig bij te scholen.
De (gediplomeerde) Mesologen staan geregistreerd bij de Registratieraad voor Mesologen en zijn vrijwillig aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM). Deze vereniging regelt onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek. Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden deze consulten en soms vergoeden sociale fondsen van grote bedrijven een gedeelte van de kosten.
De reglementen van de Mesologie worden gecontroleerd door diverse organisaties.
In de jaren 1995 - 2001 werd de Mesologie beoordeeld met een 10 door de consumentenbond!