Survival of the fittest


Uitspraak van Herbert Spencer in zijn boek Social Statics (1851), later overgenomen door Charles Darwin in zijn boek ‘the origin of species’. De term slaat eigenlijk op de natuurlijke selectie, welke ten grondslag ligt aan de evolutietheorie. 'Survival of the fittest' wordt vaak verward met 'het recht van de sterkste'. Een organisme hoeft echter niet de 'sterkste' te zijn om betere overlevingskansen te hebben dan anderen. Een betere camouflage of beter vluchtgedrag kunnen overlevingskansen vergroten en er voor zorgen dat een organisme 'the fittest' is. Het dier dat het best is aangepast aan diens omgeving en daardoor de beste overlevingskansen heeft, is de 'fittest'. Fittest vooral meest passend (to fit → passen) of het geschiktst in tegenstelling tot in de beste fysieke conditie.

Terug naar Concept Mesologie