Mesologie, het reguliere alternatief

Mesologie kent verschillende uitgangspunten:

1. Het menselijke organisme streeft ernaar als eenheid te functioneren in overeenstemming met zijn basisconstitutie.
Ieder mens is uniek en heeft een unieke wisselwerking met zijn omgeving. Iedereen reageert anders op invloeden, zoals voeding, het weer, sociale omstandigheden. Iedereen heeft zijn individuele evenwicht, zijn zogenoemde basisconstitutie, die van de geboorte al aanwezig is. Voor ieder mens is daarom een uniek gezondheidsprogramma nodig.

2. De reactie van de functionele eenheid uit zich in verschillende aspecten van het bestaan.
De mens is een dynamisch organisme, dat op alle invloeden van de omgeving individueel reageert. De mens als individu is ondeelbaar en zal zich in verschillende dimensies uiten, voor te stellen als de kleurschaduwen van de Vitriviusman. Iedere kleur weerspiegelt een ander aspect van het bestaan. De uitdrukkingen van het bestaan kunnen we bekijken vanuit verschillende gezichtspunten, zoals fysiologie, psychologie, sociologie, filosofie, etc. Met deze brillen zien we hoe de mens zich uitdrukt, in zijn lichaam, zijn psyche, zijn geest, zijn energie.

3. Een gezonde reactie bevindt zich binnen de grenzen van de individuele basisconstitutie.
Ieder mens streeft naar zijn optimale evenwicht. Zolang we gezond zijn bevinden we ons binnen het eigen evenwicht. Alle reacties die we dagelijks hebben zijn dan een normale aanpassing binnen dit evenwicht. We voelen ons goed in ons vel, we kunnen de wereld aan, we hebben energie genoeg. Ofwel de mens die binnen zijn evenwicht functioneert, past in zijn omgeving.

De Vitriviusman

De schaduwen weerspiegelen de verschillende dimensies van het mens-zijn.

  • Lichaam
  • Psyche
  • Geest
  • Energie
  • Bestaan