Het integreren van gegevens

Integratie van onderzoeksgegevens is wat Mesologie zo uniek maakt. Mesologie vormt de brug tussen regulier en complementair, tussen West en Oost. Wij vertalen aloude traditionele kennis naar Westerse wetenschap. De geneeswijzen van o.a. China en India bestaan reeds duizenden jaren en zijn in deze landen zijn ze wetenschappelijk en universitair. In de Westerse wereld worden ze als alternatief bestempeld.

Wat verstaan we onder integratie:

1. Integratie is de logische samenhang van alle onderzoeksgegevens;
Wij gaan ervan uit dat de meeste chronische aandoeningen gedurende jaren zijn ontstaan. Ieder mens heeft zijn eigen evenwicht, zijn basisconstitutie. Reacties op de omgeving (voeding, psyche, hygiëne, etc.) die buiten dit evenwicht verlopen, laten vaak een storend proces achter. Meerdere van deze stoornissen doen de emmer van de basisconstitutie vollopen. Wanneer deze vol en loopt overloopt, zullen er symptomen verschijnen.

2. De mesologische interpretatie richt zich op de logische samenhang van de dysfuncties;
Mesologie kijkt naar de samenhang van verschillende orgaanstelsels. Dat gaat verder dan het kijken naar de fysiologie, maar richt zich op het totale functioneren (brug tussen wetenschap en empirie). Zowel de lichamelijke functie als de psychologie en samenhang van zintuigen, weefsels, spieren, etc. worden hierbij betrokken.

3. Door integratie en interpretatie ontstaat inzicht in de functie van de dysfunctie.
Mesologie wil niet alleen weten wat er aan de hand is, maar bovenal waarom het gebeurt. Bijvoorbeeld de vraag naar waarom het lichaam een hoge bloeddruk nodig heeft om te kunnen functioneren? Waarom ontstaan er spierpijnen op specifieke plekken? Symptomen liegen niet. Ieder symptoom is waar. Ook al kan de moderne wetenschap het niet altijd verklaren.

Door integratie ontstaat het antwoord op de vraag waarom.
Met andere woorden, met welke maatregelen probeert het organisme zijn functioneren in zijn evenwicht te handhaven? Wat betekent dit voor u als patiënt en welke maatregelen kunnen getroffen worden? Een belangrijke taak van de mesoloog is uitleg te geven over het waarom van de symptomen, van ziekte of de aandoening. Met behulp van de uitgebreide onderzoeksgegevens wordt verklaard hoe de klachten bij u zijn ontstaan. Hierdoor ontstaat een begrijpelijk inzicht. Begrip wat nodig is voor de therapie en herstel.