Criteria voor accreditatie nascholing Mesologie.

Voor het verlenen van accreditatie zijn door de NVVM en de NRM de volgende criteria opgesteld:

  • De informatie moet gepresenteerd worden door middel van een voordracht door een of meerdere sprekers of door middel van overdracht van praktische vaardigheden door therapeuten, afgestudeerd aan een door het Nederlands Register voor Mesologie (NRM) te erkennen opleiding.
  • De presentatie moet meer inhouden dan alleen productinformatie en zal zich moeten funderen op een wetenschappelijke basis.
  • De gepresenteerde informatie moet inzicht verschaffen, mesologisch gezien op post-academisch niveau.
  • Sprekers dienen meer dan gemiddelde kennis te hebben van- en ervaring met de te behandelen onderwerpen (minimaal HBO-plus niveau).
  • De activiteit moet minimaal een dag of een dagdeel duren.
  • Een programma en een syllabus, met samenvattingen en verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur, moeten overlegd kunnen worden.
  • Tijdens de nascholing moet er voldoende ruimte zijn voor discussie.
  • Instellingen en bedrijven die cursussen of symposia bieden, wordt gevraagd ruim van tevoren accreditatie aan te vragen bij het NRM.
  • Het NRM verzoekt instellingen en bedrijven, die cursussen aanbieden die geaccrediteerd zijn door het NRM, een bewijs van aanwezigheid gedateerd en getekend uit te reiken aan geregistreerden bij het NRM.

Nederlandse Register Voor Mesologie
Postadres: Hugo de Grootkade 30-38
1052 LT Amsterdam
email-adres: rm@mesologen.nl